Etik İnsaat Dekorasyon Hizmetleri

Misyonumuz

Misyonumuz uzun süredir İnşaat Sektöründe gözlemlediğimiz yapısal sorunları aşacak yönetsel teknikleri geliştirmektir.

Bu sorunları aşmakta yardımcı olacak ve doğruluğuna yürekten inandığımız ilkeleri hayata geçirirken sektörümüze mantalitede öncü olacağımızı düşünüyoruz.


İLKELERİMİZ

Eğitimli teknik kadroların doğru yönetimi

Tüm uygulama ekiplerinin düzenli eğitimi

İş toplantıları ve şirket içi bilgi akışının sürekliliği

Kollektif aklın ön plana çıkartılması

İşle ilgili sektörden gelen bilgilerin paylaşımı

Normlara uygun malzeme seçimi

Şantiyelere malzeme, ekip - ekipmanların zamanında sevki

Amaca hizmet edecek tekniklerin belirlenip ekiplerin bu yönde hazırlanması

Atıl zaman ve kaynak israfını ölmeyecek eylem planlarının hazırlanması

Toplam kaliteyi yakalayacak bir yönetim anlayışının hakim kılınması

 

 
Bu Sayfada: Ana Sayfa Firma Misyonumuz