Etik İnsaat Dekorasyon Hizmetleri

Firma

Hakkımızda

İnşaatçılık insanlık tarihi kadar eskidir.İnsanoğlunun ilk inşaatçılık deneyimi vahşi hayvanlardan korunmak için yaptıkları mağaralarla başlar.
Yerleşik düzene geçip neolitik çağa ulaştıklarında,yaşadıkları mekanlarda taş,toprak,ağaç ve keşfettikleri metalleri kullanıyorlardı.
İlk antik kentlerini de böyle kurdular. Günümüzde ihtiyaçlar devasa artmıştır.Sektörümüz bu ihtiyaçlara cevap verebilmek için kendisini sürekli geliştirmek zorundadır. Yol,köprü,baraj,enerji santralleri,hava alanları,fabrika,işyeri otel, okul, hastane, mesken, çok katlı gökdelenler,spor tesisleri vb. gibi birçok yapının inşası yüksek bir teknoloji gerektirir.

Bu kadar karmaşık yapılar, sadece mimar ve inşaat mühendislerinin bilgisiyle yapılamaz.
Sektör Jeloji,Jeofizik,Kimya-Metalurji,Elektrik-Elektronik,Makine gibi birçok mühendislik dalları ile koordineli çalışmak zorundadır.
Bu yüzdendir ki,inşaatçılık herkesin “BEN BİLİRİM” diyebileceği bir meslek olmaktan çıkmıştır.Mekteplilerin alaylıların önüne geçtiği bir saygınlığa ulaşmıştır.
Küreselleşen ekonomi uluslar arası kabul gören kalite standartlarını, ulusal standartların önüne geçirmiştir.
Ülkemizdeki TSE,İSO 9000,İSO 9001 gibi birçok üretim ve hizmet kalite standartları AB standartlarına paralel hale getirilmiştir.
Deprem yönetmelikleri değişmiş,denetimler artırılmıştır. Üniversiteler devreye girmiş ve halkımız bilinçlenmiştir.
Sektörümüzün mimar-mühendis bakımından nicel ve nitelik bakımından sıkıntısı yoktur.
Ara eleman ( Tekniker,Teknik Ressam,Teknisyen vs.) konusunda nicel,işçi konusunda da nitel sorunlar vardır.AB ülkelerinde sertifikasız işçi çalıştırılmazken ülkemizde sertifikalı işçi bulmak mümkün değildir.

 


 

 

Neden Biz

 

1-) FİRMAMIZ
●İnşaat sektörünün ince imalat işlerinde uzmanlaşmış
●Teknik alt yapısını oluşturmuş
●Geleneksel inşaat anlayışını, çağdaş anlayışa dönüştürmüş
●Bütün kalemlerde profesyonel ekiplerini kurmuş
●Şu ana kadar yaptığı işlerde müşteri memnuniyetini sağlamış
●Malzeme seçiminde alternatifleri geniş tutan
●İş güvenliğine önem veren
●Sözünün eri
●Etik kurallara bağlı
●İlkeli ve güçlü bir firmadır.
 
2-) İnce imalatlar birbirini ardı sıra takip eden işlerdir.Her ekip bir önceki ekibin kusurlarını bahane ederek eksik ve yanlış işlerine kılıf bulmaktadır.
 
● Soru : Yapılan boya işi beğenilmedi.Sorumlusu kim?
 
3-) Bunu ortadan kaldırmanın yolu,tek bir firmayı muhatap almaktır.Muhatap tek olursa bahaneler ortadan kalkacaktır.
 
4-) Muhatap alınacak firma ince imalat işlerinin tamamına vakıf olmalıdır.Yeterli teknik personeli,konusunda uzman profesyonel ekipleri bulunmalıdır.
 
Firmamız bu konuda oldukça deneyimlidir.Referanslarımızdan anlaşılacağı üzere bitirdiğimiz projelerin çoğu bu tarz işlerdir.Eksik bıraktığımız bir tek iş olmadığı gibi tüm müşterilerimizle hala dost ve sonsuza kadar dost kalacağız.
 
bizi tercih etmeniz yeni bir DOST kazanmak için yeterlidir
 

Misyonumuz

Misyonumuz uzun süredir İnşaat Sektöründe gözlemlediğimiz yapısal sorunları aşacak yönetsel teknikleri geliştirmektir.

Bu sorunları aşmakta yardımcı olacak ve doğruluğuna yürekten inandığımız ilkeleri hayata geçirirken sektörümüze mantalitede öncü olacağımızı düşünüyoruz.


İLKELERİMİZ

Eğitimli teknik kadroların doğru yönetimi

Tüm uygulama ekiplerinin düzenli eğitimi

İş toplantıları ve şirket içi bilgi akışının sürekliliği

Kollektif aklın ön plana çıkartılması

İşle ilgili sektörden gelen bilgilerin paylaşımı

Normlara uygun malzeme seçimi

Şantiyelere malzeme, ekip - ekipmanların zamanında sevki

Amaca hizmet edecek tekniklerin belirlenip ekiplerin bu yönde hazırlanması

Atıl zaman ve kaynak israfını ölmeyecek eylem planlarının hazırlanması

Toplam kaliteyi yakalayacak bir yönetim anlayışının hakim kılınması

 

 

Vizyonumuz

  • ● Başarıya giden yol ilkeli ve tutarlı bir duruşla sağlanabilir.
  • ● Teknoloji ( Bilgi + Teknik) olmadan üretim düşünülemez
  • ● Bilgi paylaşılıp kullanıldıkça gelişir
  • ● Üretim bir insan faaliyetidir eğitim ve bilinç gerektirir
  • ● Üretim iktisadi bir olaydır ; tarafları vardır.

Arz eden: Üretici firma

Talep eden: Müşteri

Bu karşılıklı fayda ilişkisinde taraflar kendileri için optimum fayda sağlayabilecekleri bir noktada anlaşır ve aralarında bir sözleşme yaparlar.Taraflar sözleşme hükümlerine uymak zorundadır.

Müşteri ile yaptığımız yazılı sözleşmede, açık hükme yer yoktur.Anlaştığımız tüm konular anlaşılır ve sarih bir şekilde belirtilir.İşte bu samimiyet, dostluklarımızı daim kılmıştır.

“ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ” ‘mizin anahtarı firma politikası olarak belirlediğimiz “ ETİK 4 EN “ standardıdır.

ETİK 4 EN STANDARDI

“en doğru çözümü

en iyi kalitede

en kısa zamanda

en ekonomik şekilde” hayata geçirmek.

Bu standardımız sayesinde,şu ana kadarki tüm işlerimizde “TOPLAM KALİTEDE EN İYİ ” hedefini tutturmuşuzdur.

 

 

Diğer Makaleler...

Bu Sayfada: Ana Sayfa Firma